Andels apartments - ubytování Křivoklátsko
 


Holland flag - ubytování na Křivoklátsku  UK flag - ubytování střední čechy

Menu - úvod - ubytování střední Čechy
Menu - popis - ubytování střední Čechy
Menu - poloha - ubytování střední Čechy
Menu - okolí - ubytování střední Čechy
Menu - termíny - ubytování střední Čechy
Menu - fotogalerie - ubytování střední Čechy
Menu - ceny - ubytování střední Čechy
Menu - kontakt - ubytování střední Čechy

 


http://www.hotel-ubytovani.com

 

 


 

 

  Nabídka Last minute

Minimální doba pobytu jsou 2 noci.

Cena za TÝDEN

VILA I
(6 osob/ 7 nocí)
II
(6 osob/ 7 nocí)
III
(6 osob/ 7 nocí)
Mimo sezónu 12 600 Kč 14 700 Kč 11 500 Kč
Sezóna, Vánoce Silvestr 14 900 Kč 16 900 Kč 13 900 Kč

Při pronájmu tří objektů sleva 5%

Sezóna: červenec, srpen, Vánoce, Silvestr

Cena za VÍKEND (2 noci)

VILA I
(6 osob / 2 noci)
II
(6 osob / 2 noci)
III
(6 osob / 2 noci)
Cena 5 400 Kč 5 900 Kč 4 900 Kč
Další noc 2 000 Kč 2 300 Kč 2 000 Kč

Při pobytech nad 14 nocí cena individuální.


Pobyty kratší než 1 týden jsou možné pouze mimo sezonu.

Last minute

Zůstane-li jakýkoli termín volný deset nebo méně dní před možným nástupem klienta, poskytujeme na týdenní pobyt slevu 1000 Kč/objekt.

Pro uznání zvýhodněné ceny je rozhodující datum nezávazné objednávky (prvního kontaktu klienta s majitelem)

   

V každé chalupě je možnost tří (ve Vile II dvou) přistýlek. Cena za každou přistýlku je 300 Kč/noc mimo sezonu a 350 Kč/noc v sezoně.

Spotřeba plynu je účtována dle skutečné spotřeby.
V topné sezoně se hradí předvytopení objektu paušální částkou 1 000,- Kč/objekt.

Vaše mazlíčky malých plemen lze ubytovat pouze po předchozí domluvě. Ubytování s většími psy není možné.

Slevy nelze sčítat, pokud to není domluveno s majitelem.

Konečnou cenu určí vždy majitel.

   

Platba za ubytování je splatná takto:

50% ceny ubytování při závazném objednání bankovním převodem na číslo účtu 670100-2215727935/6210. Objednávka je závazná dnem zaplacení k rukám majitele nebo připsáním na účet. Při platbě uveďte variabilní symbol v závislosti na termínu Vaší rezervace (např. pokud budete chtít ubytování v termínu 3.5. - 10.5.2022 uveďte VS 0305100522), budeme tak moci Vaši platbu lépe identifikovat.

50% ceny bankovním převodem alespoň 7 dní před nástupem na pobyt. Případně dle domluvy.

5000,- Kč/objekt zúčtovatelné zálohy při nástupu pobytu na spotřebu plynu, v topné sezoně 8000,- Kč. Záloha bude vyúčtována při ukončení pobytu a nespotřebovaná část zálohy bude vrácena.

 

Storno podmínky:

V případě stornování závazné objednávky ze strany klienta bude klientem uhrazeno:

10% ceny    ...        pokud stornuje svou objednávku více než 1 měsíc před nástupem

30% ceny    ...        29 až 14 dnů před nástupem

50% ceny    ...        13 až 8 dnů před nástupem

70% ceny    ...        7 až 2 dny před nástupem

90% ceny    ...        1 den před nástupem

 

Zrušení pobytu oznámí klient telefonicky a písemně/e-mailem na adresu majitele.

V případe stornování objednávky ze strany majitele více než 7 dnů od uhrazení zálohy a zároveň méně než 30 dní před nástupem klienta na pobyt, vrátí majitel zálohu navýšenou o 10%, pokud nebylo stornování způsobeno vyšší mocí. V takovém případě vrátí majitel celou zálohu bez navýšení. Celá záloha bez navýšení bude vrácena v případě, že stornování pobytu ze strany majitele bude provedeno do 7 dnů od uhrazení zálohy nebo více než 30 dní před nástupem klienta na pobyt.

Souhlas s podmínkami vstupuje v platnost dnem zaplacení zálohy na pobyt k rukám majitele.

 

Ubytovací podmínky

 1. Host (objednatel) má k dispozici po celou dobu pobytu jím vybraný objekt, zařízení objektu a pozemky patřící k areálu.

 2. V případě poruchy zařízení v objektu majitel zajistí neprodleně jeho opravu.

 3. Host bude užívat objekt způsobem obvyklým k rekreačním účelům a bude dbát, aby nedošlo k poškození objektu a věcí v něm umístěných.

 4. K rozdělání ohně použije host pouze ohniště k tomuto účelu určené, při dodržení bezpečnostních hledisek (zejména zalití ohně vodou při jeho opuštění).

 5. Host má povinnost při opuštění areálu uzamknout objekt i vstup do areálu.

 6. Ve všech vnitřních prostorách je z bezpečnostních a hygienických důvodů zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

 7. Host přebírá objekt uklizený, ve stejném stavu předá host objekt majiteli po ukončení pobytu. V případě, že host objekt neuklidí, bude mu účtován poplatek za úklid ve výši  1000 Kč.

 8. Z objektu je zakázáno vynášet zařízení a lůžkoviny a jakákoli manipulace s nábytkem.

 9. Host přejímá objekt a zařízení v nepoškozeném stavu. V případě poškození objektu,  jeho částí nebo zařízení se host zavazuje okamžitě uhradit v hotovosti náklady na opravu škod jím způsobených.

 10. Využívání vybavení objektů a areálu, jako je infrasauna, trampolína, pískoviště atp. je na vlastní nebezpečí.
 11. Při nedodržení ubytovacích podmínek má majitel právo bez náhrady ukončit pobyt hosta a host je povinen objekt vyklidit.

 

 

 

 

* Andels apartments - Křivoklátsko *
* Chatky "Na studních" - Tři Studně, Vysočina *

NAVRCHOLU.cz